Oppia ikä kaikki

Tietotekniikkaan suhtaudutaan helposti aiheettomalla pelolla ja epäluulolla. Tähän ei auta vähänkään uutisten ja muiden medioiden kautta kantava toitotus viruksista ja muista internetin vaaroista. Varsinkin verkossa toimiessa tulee toki pitää järki kädessään, mutta pysyttäessä normaalin päivittäisen toiminnan rajoissa ja käytettävien laitteiden ollessa ajantasaisesti päivitettyjä, ei digiteknologiaa tule pelätä sen enempää kuin mitään varhaisempaakaan keksintöä. Tietokoneet ja niiden käyttöliittymät perustuvat muutamille hyvin yksinkertaisille periaatteille, jotka toistuvat lähes kaikissa tietotekniikan sovelluksissa. Tietokoneen käyttöperiaatteet oppii kuka tahansa parissa tunnissa.

Avain kaikkeen oppimiseen on ihmisen uteliaisuus uusia asioita kohtaan. Aloittaessaan tietotekniikan käyttämisen on hyvä miettiä, mihin näitä teknologioita omassa elämässään haluaa soveltaa. Useimpia arjen käytössä olevia taitoja ovat esimerkiksi uutisten luku tai laskujen maksaminen. Esimerkiksi uutisia selatakseen ei tarvitse oppia kuin muutama perussääntö: 1) kuinka avata kone, 2) valita internetselain, jolla etsiä haluttu sivusto. Helpoin, joskaan ei aina nopein, tapa on pitää etusivunaan Google-hakua, jonka kautta voi klikkailla itsensä haluamilleen uutissivuille. Yksinkertaista.

Turvallisuus ennen kaikkea

Suurin osa päivittäisestä tietotekniikan käytöstä on lähes täysin vaaratonta. Tietokoneen käyttöliittymissä on itsessään alustavat turvatoimet voimassa jo konetta käynnistäessä. Lisäksi suurin osa tunnetuimmista sivustoista ovat käyttäjälle suojattua sisältöä. Esimerkiksi Helsingin Sanomia lukiessa verkosta on lähes mahdotonta rikkoa mitään tai saada koneellensa haitallista tietokonevirusta. Ensimmäiset riskit tietotekniikan käytössä tulevatkin vastaan vasta käyttäjän alkaessa joko syöttää esimerkiksi henkilötietojaan sivuille tai sitten klikatessa tuntemattomia linkkejä tai esimerkiksi tuntemattomilta tahoilta saapuneiden sähköpostiviestien liitteitä auki.

Tässä voi tietysti käyttää omaa järkeään. Samat lait pätevät internetissä kuin muuallakin maailmassa, esimerkiksi henkilötietoja eivät voi vaatia muut kuin poliisit, pankki tai muut viranomaiset ja ainoastaan näiden tahojen virallisten sivujen kautta, jotka ovat kyllä hyvin suojattuja. Tietotekniikan käyttöä ei sinänsä tule siis pelätä, vaan sen oppimiseen voi suuntautua samalla uteliaisuudella ja innolla mitä minkä tahansa muun taidon oppimiseen. Helpointa on kuitenkin ehkä aluksi pyytää esimerkiksi jotain tuttavaa opastamaan, kuinka avata selain ja mihin kirjoitetaan.

Omaan tahtiin

Kuten sanottua, kaikessa oppimisessa tulee mennä käyttötarkoitus edellä. Jos aloitetaan esimerkkinä käytetyllä uutisten lukemisella internetistä, voi samoja tekniikoita ja käyttötapoja hyödyntää muunlaisen tiedon etsimiseen. Internet onkin jollain tapaa vain hyvin valtava kirjasto tai luettelo erilaisia medioita, joita hyödyntää omiin käyttötarkoituksiin. Opittuaan lukemaan artikkeleita ja kirjautumaan sähköpostiin alkaa loppu opettelu toimimaan oikeastaan omalla painollaan. On hyvin tyypillistä, että tietotekniikkaa paljonkin käyttänyt ihminen palaa ajoittain Googleen tai YouTubeen etsimään ratkaisuja käyttäjän pulmiin.

Google on internetin hakukone, joka on vuosien saatossa muodostunut suurelle osalle käyttäjistä internetin keskiöksi. Joskus jopa käytetään sanaa Google, kun tarkoitetaan internet, joskin virheellisesti. Joka tapauksessa Google on hakukoneena niin suosittu, koska sen käyttöominaisuudet ovat edistykselliset käyttäjän näkökulmasta. Kohdatessaan ongelman tietotekniikan käytössä voi vastausta siihen etsiä tietotekniikasta itsestään. Sen lisäksi että eri ohjelmistoissa on yleensä omat oppaansa, löytyykin Googlea käyttämällä vastaus mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin. Googlen algoritmit ovatkin kehittyneet niin, että se nykyään ymmärtää jopa kysymyksiä.

Kysymällä oppii

Tietotekniikalla on käyttäjiä aivan laidasta laitaan lähes sylivauvasta kaikkein vanhimpiin senioreihin. Suurin osa tietotekniikan käytöstä pyörii internetin ympärillä, ja siksi lähes jokaisen ajateltavissa olevan ongelman on joku joskus ratkaissut. Eräs tapa käyttää vertaistukea on YouTube-videopalvelu, josta kaikenlaisen videomateriaalin lisäksi voi löytää ratkaisuja ongelmiin sekä yksityiskohtaisia oppaita eri käyttötarkoituksiin. YouTuben ohjeissa onkin se hyvä puoli, että ne on yleensä puheen lisäksi esitetty erittäin yksityiskohtaisesti kuvallisesti videoina. Video-oppaita selatessaan voikin havaita internetin tiedon jakamisen vahvat puolet.

Tietotekniikka on työkalu, joka on pääasiassa kehitetty tiedon jakamiseen. Tiedon haun perusteet voi siis kuka tahansa oppia aivan muutamissa tunneissa, eikä ole mitään ainoaa oikeaa tapaa käyttää tietotekniikkaa. Hyvä on tietenkin seurata kokeneempien käyttäjien opastusta tai käyttötapoja. Avun kysyminen ei muutenkaan pitäisi olla mikään häpeä, vaan tiedonjanoa tulisi kannustaa. Pyydä siis läheistäsi ihmistä, jonka olet nähnyt käyttävän tietokonetta, opastamaan sinulle alkeet. Tämän jälkeen onkin helppo lähteä etsimään esimerkiksi kursseja edistyksellisempään käyttöön.

Tiedon valtatie

Internetiä on kuvattu monesti tiedon valtatieksi. Vertaus onkin varsin todenmukainen ottaen huomioon sen kaiken informaation tulvan, jonka keskellä nykyään elämme. Tiedon tulva saattaa kuitenkin helposti pelästyttää aloittavan käyttäjän, mikä on sinänsä tarpeetonta. Nykyään puhutaan diginatiiveista, eli sukupolvesta nuoria, jotka ovat jo lapsesta asti tottuneet elämään tietotekniikan ja internetin valtaamassa maailmassa. Tyypillistä diginatiiveille onkin, että he osaavat luonnostaan sulkea ulos tarpeettoman tiedon ja keskittyä poimimaan tulvasta itselleen olennaisen tiedon ja informaation.

Kohti tuntematonta ja sen yli!

Tietotekniikka terminä käsittää jo niin laajan kentän teknologiaa ja kulttuuria, ettei ole häpeäksi, jos ei sitä kaikkea pysty sisäistämään. Tästä syystä onkin tärkeää keskittyä siihen, mitä hyötyä voisi ajatella itselleen tästä teknologiasta olevan. Mitä elämän alueita se voisi kenties helpottaa ja mihin kaikkeen muuhun se voisi olla tueksi? Jos pitää enemmän sosiaalisesta oppimisesta, niin esimerkiksi työväenopistojen kurssit ovat oiva tapa aloittaa tietotekniikka harrastus. Yhdessä oppiminen onkin yksi ihmisen luontaisimmista piirteistä ja muodostumassa nykyään jopa trendiksi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *