Seniorit ja tietokonepelit

Nykypäivänä Suomessa vanhukset ovat monesti hyväkuntoisempia kuin koskaan ennen. Niin ikään monet vanhukset asuvat edelleen kotona, mikä on ehdottomasti hyvä asia. Kotona asumisen varjopuolia on kuitenkin siihen liittyvä yksinäisyys, liikunnan vähyys ja syrjäytyminen yhteiskunnasta. Näistä johtuen myös ikäihmisen vanhentuminen nopeutuu ja erilaiset sairaudet yleistyvät. Vanhusten hoitotoimintaa ollaan kehitetty nykyaikaisin tavoin myös sisältämään virikkeellistä toimintaa, kuten pelaamista. Sitä ollaan lisätty vanhusten päivätoimintaan ja harrastuksiin. Seniorit rakastavat ei-digitaalisia pelejä kuten pulmapelejä ja ristikoiden ratkomista sekä digitaalisia pelejä.

Digitaalista pelaamista on kokeiltu jo pitkään vanhuksille suunnatussa kuntoutuksessa ja fysioterapiassa. Ikäihmiset tykkäävät pelaamisesta erilaisista syistä, kuten ajankuluna, oppimiskokemuksena sekä pelaamisen tarjoamien haasteiden ja iloisuuden tai virkistäytymisen takia. Peliä pelatessa seniorit pystyvät pakenemaan oman arkensa rutiineja ja sisällyttämään päiväänsä motivoivaa, viihdyttävää ja monipuolista toimintaa. Liikunnallisilla konsolipeleillä on myös erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä hyötyjä. Hyödyistä huolimatta vanhusten innostaminen pelaamiseen on edelleen vaikeaa. Vanhuksille on jopa kehitetty omia tietokone- ja konsolipelejä.

Pelaamisen hyödyt

Digitaalisia pelejä pelaamalla vanhukset parantavat tutkimusten mukaan kognitiivisia ja fyysisiä taitojaan. Niin ikään tietokoneella pelaamisen on todistettu parantavan seniorien visuaalista havainnointikykyä, muistia ja reaktiokykyä. Tällä tavalla pelaaminen ehkäisee muistisairauksien syntyä. Pelaaminen on samalla hyvin sosiaalista ja hauskaa, jolloin henkinen hyvinvointi paranee ja mieli pysyy virkeänä. Yleisesti ottaen asiasta tehdyissä tutkimuksissa seniorit nauttivat ja arvostavat pelihetkiä. Pelaaminen tuo myös usean sukupolven yhteen saman mielekkään tekemisen pariin, ja saattaa näin johtaa läheisempiin perheen sisäisiin suhteisiin.

Erityisesti liikunnallisten pelien pelaaminen auttaa oman kehokuvan muodostamisessa ja oman kehon tunnistamisessa. Liikunnallisuus parantaa unenlaatua ja sydämen sekä verenkiertoelimistön toiminta kohenee merkittävästi. Samalla tärkeät lihakset kehittyvät ja vanhuksen tasapaino paranee. Fyysisellä pelaamisella pystytään myös torjumaan vanhuusiän lihavuutta. Se voi toimia yhtenä fyysisenä liikuntakeinona esimerkiksi kävelyn ja uinnin rinnalla. Liikunnalliset pelit sopivat erinomaisesti fyysiseen kuntoutukseen. Pelatessa vanhuksen itsetunto kasvaa, kun hän huomaa oppivansa jotain uutta hauskalla ja viihdyttävällä tavalla.

Pelaamisen haitat

Monista hyödyistään huolimatta vanhuksia on hyvin vaikea saada tietokonepelien ääreen. Senioreilla on pelejä kohtaan suuria ennakkoluuloja ja pelkoja, jotka estävät heitä edes kokeilemasta niitä. Monet ikäihmiset kokevat tietokoneiden ja pelaamisen olevan ainoastaan lasten ja nuorten juttu. Yhtä lailla tietokoneet ja muut älylaitteet ovat monelle vanhukselle tuntemattomia ja vaikeasti hahmotettavia. Vanhempi ihminen, joka ei ole koskaan pelannut digitaalisia pelejä, kokee pelaamisen erittäin haastavaksi ja liian vaikeaksi. Virheiden sattuessa vanhus yleensä hämmentyy ja pelko kasvaa.

Monesti peleihin liittyy myös peliohjaimia ja monet vanhukset kokevat ne liian vaikeaksi käyttää ja täten turhautuvat pelaamiseen nopeasti. Jokainen peli ei sovi kaikille vanhuksille, joiden fyysisen kunto vaihtelee yksilöllisesti. Esimerkiksi pyörätuolissa istuva seniori ei voi pelata fyysistä liikkumista vaativia pelejä, jotka ovat taas helppoja fyysisesti aktiivisille vanhuksille. Tällöin pelaaminen täytyy räätälöidä jokaisen vanhuksen fyysisen kunnon ja tietotekniikkakyvyt huomioon ottaen. Yksilöllinen räätälöinti takaa miellyttävän pelikokemuksen. Vanhukset eivät usein halua myöskään pelata väkivaltaisia pelejä.

Vanhuksille sopivia tietokone- ja konsolipelejä

Eniten ikäihmisten pelaamista vaikeuttaa pelien sopimattomuus. Nykyisestäkin pelitarjonnasta löytyy useita senioreille sopivia tietokone- ja konsolipelejä, vaikka ne eivät ole varta vasten heille suunniteltuja.

Senioreita kiinnostavat erityisesti musiikki-, äly- ja liikuntapelit. Konsolipeleistä Nintendo Wiin ja Xbox Kinectin liiketunnistukseen perustuvat pelit ovat sosiaalisesti toimivia pelityyppejä, jotka perustuvat liikkumiseen ja tasapainoon. Näitä pelejä pelatessa ohjaajan ja tukihenkilön läsnäolo on tärkeää avun ja turvallisuuden takaamiseksi. Jotkut vanhukset nauttivat myös tunnettujen “mainstream”-pelien pelaamisesta samalla tavalla kuin nuoret.

Monia vanhuksia kiinnostavat hyöty- ja viihdepelit. Niistä suosittuja ovat esimerkiksi Wordbase, jota voi pelata tabletilla tai älypuhelimella. Pelissä on tarkoitus muodostaa sanoista ketjuja. Se on erinomaista sanajumppaa ja pelaaminen vaatii hyviä hoksottimia. Seniorit voivat hyvin pelata myös Angry Birds -pelejä, Bejeweled-videopeliä ja klassista Tetristä. Viihdepelit sopivat taas miellyttävään ajanviettoon. Senioreille suositellaan Dear Esther -seikkailupeliä, Minecraftia ja Botanicula-seikkailupeliä. Liikuntapeleistä suosittuja ovat esimerkiksi Wii Sports ja Sports Rivals, joissa kummassakin pelataan tuttuja urheilulajeja liiketunnistimien avulla.

Rahapelit

Tutkimusten mukaan suurten ikäluokkien miehet pelaavat eläkeikäisistä eniten rahapelejä. Ainoastaan yli 75-vuotiaiden tilastoissa naiset ohittavat miehet. Kolme neljäsosaa eläkeläisistä pelaa viikoittain myös lottoa. Rahapelejä löytyy joka paikasta, minkä takia rahapelaaminen on helposti ylläpidettävä harrastus. Yhdessä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että noin neljännes eläkeläisistä pelaa myös säännöllisesti rahapeliautomaateilla. Senioreita kiinnostaa rahapeleissä nuorten tavoin mahdollisuus voittaa suuria summia, joskin vanhusten pelaaminen ei ole yleisempää kuin nuorten. Rahapelien pelaaminen eläkeläisten keskuudessa on kuitenkin kasvanut vuosi vuodelta.

Vanhusten pelaamisen tulevaisuus

Kansainvälinen Join In -projekti on selvittänyt mahdollisuuksia aktivoida vanhuksia esimerkiksi pelaamisen kautta. Projektissa on mukana yrityksiä useista Euroopan maista kuten Unkarista ja Norjasta. Hankkeen aikana kävi ilmi, että vanhukset toivovat peleiltään toiminnallisuutta ja aktivointia. Vanhukset ovatkin tulevaisuudessa erittäin suuri kaupallinen potentiaali pelintekijöille. Vanhuksille suunnatuille peleille on kysyntää, mutta markkinoilta löytyy vasta kourallinen senioreille sopivia pelejä. Internetistä löytyy jo monia pelisivustoja, joihin on kerätty ainoastaan senioreille sopivia videopelejä. Tulevaisuudessa vanhusten tietotekniikkataidot paranevat entisestään, jolloin pelimarkkinat tulevat kasvamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *