Sosiaalinen media on senioreillekin

Sosiaalisen median käyttö on valtavan suosittua nuorison keskuudessa. Myös keski-ikäiset ovat löytäneet sosiaalisen median ilot erityisesti Facebookin kautta. Teinit ovat siirtyneet Facebookista esimerkiksi Instagramiin ja Snapchatiin, joiden suosio nuoremman käyttäjäkunnan parissa kasvaa ja kasvaa. Kysymys kuuluukin: mikä on vanhemman väestön paikka ja rooli sosiaalisen median kentällä? Tuntevatko ikäihmiset sosiaalisen median alustoja ja osaavatko he käyttää niitä vaikkapa yhteydenpitoon toistensa tai nuoremman sukupolven kanssa? Onko teknologiasta ikäihmiselle enemmän haittaa vai hyötyä?

Digitalisoituvassa maailmassa teknologiaa karttavan on helppo jäädä monen asian ulkopuolelle. Todella suuri osa arjen asioista tapahtuu verkon välityksellä. Verkossa hoidetaan pankkiasiat, ostokset, yhteydenpito ystäviin, kuvien ja hetkien jakaminen, tiedon etsiminen, musiikin kuuntelu, elokuvien katsominen, työskentely ja niin edelleen. Teknologia ja internet ovat haukanneet valtaansa suuren osan arkielämää. Kuinka ikäihminen, joka ei ole nuoruudessaan nähnyt edes väritelevisiota osaa käyttää vaikkapa älypuhelinta? Kun teknologiaa ei tunne, on sitä helppo alkaa vältellä.

Ikäihmiset ja teknologia – sopivatko ne yhteen?

Sosiaalinen media pitää sisällään erilaiset viestipalvelut ja alustat, joissa kaikki käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa viestejä, sekä tuottaa erilaisia sisältöjä vaikkapa kuvien, tekstin tai videon muodossa. Sosiaalinen media on suuressa roolissa nykyihmisen suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Sosiaalisen median myötä perinteisen viestinnän keinot, kuten kasvokkain tapaaminen, puhelut ja vaikkapa korttien ja kirjeiden lähettäminen on vähentynyt tai vähenee. Ikäihmisille tämä saattaa tuntua oudolta ja vieraalta. Voiko myös vanhempi väestö hyötyä sosiaalisesta mediasta?

Ikäihmisiä vaivaa usein näön heikkeneminen, muistin reistaileminen ja uuden oppimisen vaikeutuminen. Myös sormitarkkuus ja -näppäryys kärsivät. Kaikki tämä johtaa siihen, että tietokoneet ja älypuhelimet saattavat tuntua vaikeakäyttöisiltä ja niitä on helppo vieroksua ja vältellä. Sosiaalinen media on kuitenkin tehokas viestintäväline ja yhteisöllisyyden luoja, josta myös ikäihmiset voisivat nauttia. Teknologiaa on mahdollistaa säätää vanhuksille sopivammaksi esimerkiksi muuttamalla tekstin kokoa suuremmaksi ja pitämällä työpöydällä tai älypuhelimen näytöllä ainoastaan tärkeät sovellukset eikä mitään ylimääräistä.

Onko sosiaalisessa mediassa ikärajoja?

Sosiaalinen media on suosituin nuorison keskuudessa, mutta voiko sen käyttämiseen olla liian vanha? Nolottaako omat vanhemmat lisätä Facebook-kavereiksi? Kommentoiko isovanhemmat jotain typerää jakamiisi kuviin? Ikäihmisten ja nuorten sosiaalisen median käyttö on erilaista ja erilaisten käyttäytymisääntöjen ja -tapojen ohjaamaa. Sen sijaan, että ikäihmisten somenkäyttöä seuraa hampaita kiristellen ja huokaillen, olisi parempi opettaa heitä hyödyntämään sitä heille sopivin keinoin. Ehkä mummo hyötyisi sääsovelluksesta tai käsityöblogista? Kuinka verkkopankin ja sähköpostin käyttö onnistuvat?

Ikäihmiset eivät ole kasvaneet samalla tavalla sosiaalisen median kanssa kuten nuoremmat sukupolvet. 2000-luvun lapsilla on ollut tabletti tai älypuhelin kädessään taaperoiästä asti ja heitä voidaankin kutsua diginatiiveiksi. Ikäihmiset eivät välttämättä tunne verkkoa ja sen monimutkaisia toimintatapoja kovin hyvin, mikä saattaa johtaa esimerkiksi huijausyrityksiin. Tietojenkalastelusähköpostit tai viestit, joissa pyydetään rahaa saattavat kuulostaa todelta ja tärkeältä ikäihmisen korvaan siinä missä nuorempi sukupolvi saattaisi huomata tällaisen viestin epäilyttävyyden heti sen nähdessään.

Kuinka ikäihmiset voivat hyötyä sosiaalisesta mediasta?

Ikäihmiset saattavat tehdä harkitsemattomia asioita verkossa, kuten lähettää rahaa tai antaa salasanansa taholle, jonka käsiin sen ei kuuluisi päätyä. Jos ikäihminen pystyy välttämään verkon kompastuskivet, voi hän hyötyä sen tarjoamista mahdollisuuksista muun muassa yhteydenpitoon ja tiedonetsintään liittyen. Reseptikirjan sijaan uusi mustikkapiirakan ohje saattaakin löytyä leivontablogista tai keskustelupalstalta – tai ehkä oma hyväksi havaittu ohje päätyy ansaitsemalleen paikalle löytämällä verkon kautta tiensä muidenkin keittiöihin. Sosiaalinen media on iloisten asioiden jakamista varten.

Tuleeko omille isovanhemmille soitettua liian harvoin? Mitä jos isovanhemmat olisivatkin sosiaalisessa mediassa? Ehkä voisit laittaa vaarille kuvan tai soittaa videopuhelun? Vanhukset ovat toisinaan yksinäisiä ja sosiaalinen media voisi olla ratkaisu yksinäisyyden helpottamiseen. Sosiaaliseen mediaan myös ikäihmiset voivat perustaa yhteisönsä, joita voivat sitten ylläpitää. Sosiaalinen media auttaa myös liikuntarajoitteisia pysymään kärryillä läheistensä kuulumisista ja jakamalla omat ajatuksensa, ilman että kodista on poistuttava sen kauemmas. Sosiaalinen media voi tuoda ikäihmisen elämään uudenlaista sisältöä.

Kuinka ikäihmiset voivat voittaa teknologiapelkonsa?

Jos teknologian käyttäminen on joskus mennyt pieleen tai tuntunut mahdottomalta, on kokemus saattanut synnyttää teknologiapelon. Ikäihminen voi olla varma, ettei osaa käyttää älyvempaimia tai tekee tiedostamattaan jotain typerää. Teknologiapelon voi voittaa rohkeasti kokeilemalla tietokoneen tai tabletin käyttöä, mielellään jonkun avustuksella. Aluksi käytettävien sovellusten määrä kannattaa rajata pieneksi ja käyttää vain helppokäyttöisiä ja selkeitä sovelluksia. Oppimisen kokemukset innostavat kokeilemaan lisää ja löytämään omat tavat käyttää sosiaalista mediaa osana päivittäistä arkea.

Auta ikäihmistä hyödyntämään teknologiaa!

Vaikka sosiaalisen median käyttö saattaa sisältää pulmansa, on se hyödyllinen väline piristämään myös ikäihmisen arkea. Onko sinulla läheistä, jolle teknologia on vieras käsite? Tuliko joku mieleen? Ensi kerralla nähdessänne voitte käyttää hieman aikaa vaikkapa älypuhelimen tai sähköpostin käytön opetteluun. Uuden asian yhdessä opiskelu on jo itsessään mukavaa ajanvietettä ja läheisesi varmasti arvostaa yhdessä käyttämäänne aikaa. Nuorille teknologian ja sosiaalisen median käyttö on niin itsestään selvää, ettei välttämättä tule mieleen, että kaikille se ei ole arkipäivää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *